Štampa Verzija za štampu

Kad NIJE reč o tzv. "slobodnom delu" izdavač mora tražiti od autora, odnosno njegovog naslednika saglasnost za svako novo izdanje dela, ako ugovorom nije drukčije određeno

Osnov: Zakon o autorskom pravu
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-01-15 Broj: Gž.186/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: Nasleđivanje; naslednik
IZDAVANJE (U SMISLU ŠTAMPANJA)
SLOBODNO DELO
ZAP082 TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA
AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje