Štampa Verzija za štampu

Dopuna prvobitne verzije memoara nije dovoljna činjenica za zaključak da se autor koristio "pravom pokajanja" i da je zabranio njeno dalje izdavanje

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-01-15 Broj: Gž.186/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: PRAVO
INTELEKTUALNA SVOJINA
MEMOARI
POKAJANJE - AUTORSKO
AUTOR/Autorsko pravo/Delo/iskorišćavanje