Štampa Verzija za štampu

Podstanari i zaštićeni podstanari nisu ovlašćeni da koriste preče pravo kupovine iz čl. 18. Zakona o svojini na delovima zgrade

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1996-05-20 Broj: Gž.151/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
KUPOVINA
SVOJINA
VLASNIŠTVO
Etažna svojina na delovima zgrada
Preče pravo
PODSTANAR