Štampa Verzija za štampu

Kad primi drugostepenu odluku prvostepeni sud ne može da ponovo odlučuje o pritvoru

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-12 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Tako što je provostepeni sud nakon prijema drugostepene kojom je umesto pet godina zatvora izrečena blaža kazna, u veću iz čl. 23 tač. 4 ZKP, na zahtev osuđenika doneo rešenje kojim je ukinuo pritvor i pustio osuđenika na slobodu, povređena je odredba čl. 353. st. 4 ZKP, u korist osuđenika.

Naša zakonitost-Praksa, 4104/36

Deskriptori: ZKP023/6 Veće sastavljeno od trojice sudija Vanrspravno veće
ZKP191 Pritvor
ZKP353 Pritvor posle izricanja kazne