Štampa Verzija za štampu

Soba kao stambena prostorija ne može biti predmet etažnog vlasništva

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-03-29 Broj: Gž.1465/64
Abstrakt:

-

Deskriptori: Etažna svojina na delovima zgrada
Etažna svojina na delovima zgrada