Štampa Verzija za štampu

Preduzeće kome je razvodna električna mreža osnovno sredstvo, odgovorno je za štetu koja nastane kao posledica propuštanja postavljanju odgovarajućeg obezbeđenja od pražnjenja atmosferskog elektriciteta na električnoj mreži

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2003-09-08 Broj: Gž.1433/73
Abstrakt:

Razvodna električna mreža predstavlja osnovno sredstvo preduzeća za distribuciju električne energije.

Propust u postavljanju odgovarajućeg obezbeđenja od pražnjenja atmosferskog elektriciteta na električnoj mreži predstavlja propust u preduzimanju nužnih zaštitnih mera i zbog toga je preduzeće odgovorno za štetu koja nastane kao posledica tog propušta.

Deskriptori: Električna energija
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ŠTETA - ODGOVORNOST
ELEKTROPRIVREDA