Štampa Verzija za štampu

Odluka o dodeli stana postaje pravnosnažna kada je donese nadležan organ, objavi se na način predviđen zakonom i kada se omogući drugim radnicima da istaknu prigovor ako smatraju da su njihova prava povređena.

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1994-11-30 Broj: Gž.14/92
Abstrakt: