Štampa Verzija za štampu

U slučaju ostvarenja prava na zaštitu imovinsko-pravne komponente autorskog prava visina naknade utvrđuje se veštačenjem ili na drugi odgovarajući način, jer povreda tog prava predstavlja materijalnu štetu

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.1368/78
Abstrakt:

-