Štampa Verzija za štampu

Propuštanjem da se određenog dana javi medicinskoj ustanovi radi veštačenja, stranka nije lišena prava da u toku postupka obavi ovu parničnu radnju

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1999-10-07 Broj: Gž.1368/78
Abstrakt:

Deskriptori: PROPUŠTANJE RADNJE U POSTUPKU