Štampa Verzija za štampu

Odusutnost materijalne štete kod krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz člana 248. SRS ne znači i odsutnost štetnih posledica, pa se to ne može uzeti kao osnov za primenu odredbe člana 8. stav 2. KZJ.

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-12 Broj: Kzz.000/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZJ184 Falsifikovanje službene isprave; Službena isprava; Službena knjiga; Službeni spis
KZS248 Falsifikovanje službene isprave; Službena isprava; Službena knjiga; Službeni spis
Društvena opasnost