Štampa Verzija za štampu

I upis BRISANJA prava svojine je UKNJIŽBA a ona se može dozvoliti jedino na osnovu javnih ili takvih privatnih isprava na kojima je potpise overio sud a samo izuzetno na osnovu Zakona

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-01-08 Broj: Gž.1307/96
Abstrakt:

-

Deskriptori: Službena isprava Javna isprava Privatna isprava
Službena isprava Javna isprava Privatna isprava
Uknjižba, uknjiženjnje
Uknjižba, uknjiženjnje
BRISANJE UPISA (ZPUST071)