Štampa Verzija za štampu

Ugovorna kazna predstavlja unapred određen iznos štete koja se ima naknaditi u slučaju da ugovorna obaveza ne bude nikako, ili ne bude uredno ispunjena, bez obzira da li je i kada šteta nastala za stranku koja je ostala verna ugovoru

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 2002-12-06 Broj: Gž.1306/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: KAZNA - UGOVORENA
KAZNA - UGOVORENA