Štampa Verzija za štampu

Opšti akti o sistematizaciji radnih mesta i njegove izmene, ili dopune donosi direktor pa je odluka radničkog saveta o tome, bez dejstva

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1993-12-03 Broj: Gž.1230/93
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZRO106 Direktor
RADNIČKI SAVET
ZRO106 Poslovodni organ/Direktor
SISTEMATIZACIJA