Štampa Verzija za štampu

Danom pravnosnažnosti osuđujuće presude pritvor postaje izdržavanje kazne

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 1998-01-01 Broj: 2.Ips.233/80
Abstrakt:

Deskriptori: IZDRŽAVANJE
ZKP191 Pritvor
ZKP353 Pritvor posle izricanja kazne
ZKP353/6 Pritvor posle izricanja presude
SANKCIJA - KRIVIČNA