Štampa Verzija za štampu

Time što je oglasio optuženog krivim za deo radnji što mu se stavljaju na teret optužnicom i koje same za sebe sadrže obeležja drugog krivičnog dela, a ne onog što mu je stavljeno na teret, nije prekoračio optužnicu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-10-12 Broj: Kzz.000/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZKP364/01/09 Prekoračena optužba; Na lice koje je optuženo; Na delo koje je predmet optužbe sadržane u optužnici; Bitna povreda; Identitet optužbe