Štampa Verzija za štampu

Postupak za uknjižbu u zemljišne knjige bilo kog prava ne može se voditi bez znanja zemljišnoknjižnog vlasnika

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: U.149/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
UPIS U ZK/JEDINSTVENU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI