Štampa Verzija za štampu

Na načelo poverenja u zemljišne knjige se može pozivati samo onaj koji je bio savestan u trenutku zaključenja posla ALI I u trenutku sticanja vlasničkog prava prenosom u zemljišnoj knjizi

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.197/63
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU
POVERENJE