Štampa Verzija za štampu

Ako obaveštenje javnog tužioca ne sadrži i pouku da oštećeni može sam preduzeti gonjenje, onda on izjavu o preuzimanju može dati u roku od tri meseca

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta:
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1967-01-01 Broj: PsK/87.
Abstrakt: