Štampa Verzija za štampu

Naređivanje izvršenja zatvora kao zamene novčane kazne koja se nije mogla prinudno izvršiti u nadležnost je veća z čl. 23. st. 6, a ne sudije koji postupa po izvršenju krivične sankcije

Vrsta:
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 0000-00-00 Broj: PsK./.80
Abstrakt:

-