Štampa Verzija za štampu

Sporazum o deobi ostavine koji je unet u izreku rešenja o nasleđivanju, ima u svemu snagu sudskog poravnanja, pa je u slučaju kada sadrži sve elemente potrebne za izvršenje, valjani izvršni naslov (čl. i 20 ZIP)

Vrsta:
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1996-09-21 Broj: Ps.0/85
Abstrakt:

Stav Vrhovnog suda Slovenije PS 0/85 od 01.01.85.

Informator 3262/85 od 01.01.85

Deskriptori: Ostavinski postupak
Fizička deoba; Civilna deoba
Nasleđivanje; naslednik