Štampa Verzija za štampu

Dužnikov dužnik nije ovlašćen podneti opozicioni prigovor

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије у Београду   Datum: 1996-09-21 Broj: Ips.40/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA
Dužnikov dužnik