Štampa Verzija za štampu

Upravni organ je ovlašćen da odluči o provođenju obnove postupka bez donošenja posebnog zaključka o obnovi, ali samo u slučajevima kada je to, prema okolnostima slučaja moguće, kao i u interesu ubrzanja postupka

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд у Београду   Datum: 1997-06-02 Broj: U.144/94
Abstrakt:

-

Deskriptori: Upravni postupak
UPRAVNI AKT