Štampa Verzija za štampu

Pravo na jubilarnu nagradu pripada samo radnicima koji su stekli radni staž u trajanju koje im daje pravo na nagradu neposredno kod poslodavca koji mogu biti obveznici na isplatu ove nagrade

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд у Београду   Datum: 2003-08-12 Broj: Rev.79/99
Abstrakt:

Predmet spora u parnici je zahtev tužioca da im tuženi na ime jubilarne nagrade isplati određene novčane iznose i to tužiocu S.B. 1.053, 21 KM, a tužiocu J.P. 528, 12 KM.