Štampa Verzija za štampu

Prilikom prosuđivanja poklonoprimca prema poklonodavcu u slučaju kada poklonodavac ističe zahtev za opoziv ugovora o poklonu zbog neblagodarnosti, moraju se uzeti u obzir i etički kriterijumi

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд у Београду   Datum: 2003-08-12 Broj: Rev.33/99
Abstrakt:

Predmet spora je zahtev tužilje za opoziv ugovora o poklonu zbog nezahvalnosti tuženog kao poklonoprimca.