Štampa Verzija za štampu

Do prodaje opojnih droga je došlo samim sporazumom kupca i prodavca u pogledu robe i novca pa stoga nije i potrebno da je novac predat prodavcu

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд Србије   Datum: 1997-06-02 Broj: Kz.1981/70
Abstrakt:

-

Deskriptori: PRODAJA
KZJ245 Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; Proizvodi, preradjuje, prodaje, nudi na prodaju, radi prodaje; Više lica koja su se udružila;