Štampa Verzija za štampu

Kada odredba člana 371. Zakona o krivičnom postupku ne predviđa obavezu obavještavanja optuženog i njegovog branioca o sjednici drugostepenog vijeća, pa na toj sjednici nisu prisustvovale stranke i branilac optužene, na taj način je zadovoljen princip ravnopravnosti stranaka ("jednakosti oružja") pred sudom, sadržan u osnovi prava na pravično suđenje iz člana 6. EKLJP, jer su obje stranke (tužilac i optužena) dovedene u isti procesni položaj u žalbenom postupku.

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Врховни суд у Београду   Datum: 2003-07-22 Broj: Kvlp.11/03
Abstrakt: