Štampa Verzija za štampu

Ne može zahtevati sudsku zaštitu službenosti puta onaj ko svoje (povlasno doo može, bez nesrazmerno velike štete, iskoristiti pomoću javnog puta

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Лазаревцу   Datum: 1954-12-31 Broj: Gzz.261/54
Abstrakt: