Štampa Verzija za štampu

Sporedne prostorije stambene zgrade, kao što je letnja kuhinja, šupa i slično, osim garaže, ne može se otuđivati posebno od stambenih prostorija, te ugovor o tome ne proizvodi pravno dejstvo

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.624/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
SVOJINA
VLASNIŠTVO
EVIDENCIJA
Stan; Stanovanje
Stambena zgrada
GARAŽA
Etažna svojina na delovima zgrada
PRIPADAK
KUHINJA
ŠUPA