Štampa Verzija za štampu

Bolest zaveštaoca, samo po sebi ne može se smatrati za isključivu okolnost koja utiče na to da bi se mogao sastaviti punovažni usmeni testament. Ista se može smatrati za takvu okolnost, samo u sklopu ostalih okolnosti u datom slučaju

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1992-03-30 Broj: Rev.59/91
Abstrakt:

-

Deskriptori: Testament - zaveštanje
KAMATA
Zip78 021 Verodostojna isprava; Faktura, menica, ček, javna isprava, Obračun kamate
FAKTURA
Zon74 073 Usmeni testament