Štampa Verzija za štampu

U konkurenciji teretnog prema dobročinom ugovoru, teretni ima veću pravnu snagu

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1998-01-01 Broj: Rev.217/89
Abstrakt:

Vrhovni sud Makedonije, Rev.217/89 od 31.12.1989

Deskriptori: POKLON
TERETNI UGOVOR/PRAVNI POSAO