Štampa Verzija za štampu

Tapija nije jedini i neoborivi dokaz o svojini, niti je potrebno, da bi se isključila njena dokazna vrednost, da ista prethodno bude poništena

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.19/59
Abstrakt:

-

Deskriptori: PONIŠTAJ
DOKAZ/DOKAZNO SREDSTVO
Dokazna vrednost
TAPIJA