Štampa Verzija za štampu

Duži protek vremena od donošenju platnog naloga, sam po sebi, ne znači da je uloženi prigovor neblagovremen niti daje pravo poveriocu na pretpostavku da je platni nalog pravnosnažan i da bez provere izvršnosti stavi predlog za izvršenje

Osnov: Zakon o izvršnom postupku Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1996-09-21 Broj: Rev.142/85
Abstrakt:

VRHOVNI SUD MAKEDONIJE REV. 142/85 OD 21.03.85

Deskriptori: ZIP016 Izvršna isprava; Izvršne isprave su
BLAGOVREMENOST
ZIP036 Potvrda o izvršnosti; Ukidanje neosnovane potvrde o izvršnosti
ZPP446 Platni nalog; Mandatna tužba; Pravni interes za izdavanje platnog naloga; Kao verodostojna isprava je naročito...