Štampa Verzija za štampu

Javna sednica će se održati i ako nema dokaza da je odsutni branilac o njoj obavešten ako se okrivljeni izričito saglasi

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1997-12-28 Broj: Kž.74/83
Abstrakt:

Kada branilac okrivljenog u žalbi predlaže da se zakaže i održi javna sednica u smislu čl. 371 ZKP o kojoj treba da budu obavešteni on i okrivljeni, a na dan javne sednice branilac nije prisutan i nema dokaza da je obavešten, onda će se sednica održati pod uslovom da okrivljeni da izričitu saglasnost.

Zbirka sudskih odluka, 1983 Knjiga 8, sveska 2.

Deskriptori: URS094
ZKP371 Javna sednica veća; Obaveštavanje o sednici veća; Tok sednice veća