Štampa Verzija za štampu

Krivično delo ubistvo na mah može izvršiti i pri napadu na imovinu

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1998-01-06 Broj: Kž.65/75
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZ136 Ubistvo na mah; jaka razdrađenost; Napad; Teško vređanje