Štampa Verzija za štampu

Pripremanje krivičnog dela Obljuba nad nemoćnim licem iz čl. 95. KZ SRM ne predstavlja kažnjivu radnju iz čl. 18 KZ SFRJ

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1997-12-28 Broj: Kž.56/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS105 Obljuba ili protivprirodni blud nad nemoćnim licem
KZJ018 Pripremanje izvršenja krivičnog dela