Štampa Verzija za štampu

Odustajanjem od pripremnih radnji kada one nisu upadljive, nema relevantno značenje za primenu čl. 21 KZ SFRJ

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Општински суд у Обреновцу   Datum: 1997-12-28 Broj: Kž.56/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZJ021 Dobrovoljni odustanak od izvršenja krivičnog dela
KZJ018 Pripremanje izvršenja krivičnog dela