Štampa Verzija za štampu

Na poreska oslobođenja po osnovu novoosnovane radnje ne primenjuju se neposredno odredbe člana 122. u vezi sa članom 74. Zakona o osnovama poreskog sistema već odredbe člana 64. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 0000-00-00 Broj: U.2505/19
Abstrakt:

Dva učesnika u saobraćaju koji upravljajući svojim vozilima ugroze javni saobraćaj i prouzrokuju teške posledice, oni su samostalni izvršioci a ne saizvršioci