Štampa Verzija za štampu

Kad vlasnik na poziv okrivljenog izađe iz svoje kuće a ovaj puca i pogodio ga u nogu, usled čega zbog velikog iskrvavljenja nastupi smrti, nije izvršeno krivično delo Teška telesna povreda kvalifikovana smrću već Ubistvo

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1979-02-13 Broj: U.1005/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP193 Povlačenje tužbe; uz pristanak tuženog; bez pristanka tuženog;
Upravni postupak