Štampa Verzija za štampu

Kad vlasnik na poziv okrivljenog izađe iz svoje kuće a ovaj puca i pogodio ga u nogu, usled čega zbog velikog iskrvavljenja nastupi smrti, nije izvršeno krivično delo Teška telesna povreda kvalifikovana smrću već Ubistvo

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1979-02-13 Broj: Ps.00/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZARADA - izgubljena
KAMATA
PLATA