Štampa Verzija za štampu

Poverilac je dužan u predlogu za izvršenje pelnidbom sa računa, naznačiti broj tog računa

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1996-09-21 Broj: Pž.57/80
Abstrakt:

VRHOVNOG SUDA KOSOVA Pž.57/80 OD 25.09.80 PRIVREDA I PRAVO 11-12/82

Deskriptori: ZIP198 NAZNAČENJE RAČUNA KOD SPP