Štampa Verzija za štampu

Po završenoj istrazi javni tužilac ne može da traži produženje pritvora, samo radi sastavljanja optužnice

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1997-05-03 Broj: Kr.9/73
Abstrakt:

Po završenoj istrazi okružni javni tužilac nije ovlašćen da traži produženje pritvora još za 1 dana, kao novog dodatnog roka radi sastavljanja optužnice.

Stoga je takav predlog javnog tužioca odbijen kao neosnovan.

Vrhovni sud Kosova, Kr.9/73 od 26.01.1973

Deskriptori: ZKP191 Pritvor
ZKP197/2 Produženje pritvora; Trajanje pritvora; Puštanje na slobodu