Štampa Verzija za štampu

Dva učesnika u saobraćaju koji upravljajući svojim vozilima ugroze javni saobraćaj i prouzrokuju teške posledice, oni su samostalni izvršioci a ne saizvršioci

Osnov: Krivični zakon Jugoslavije Krivični zakon Republike Srbije
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Пети општински суд у Београду   Datum: 1979-12-31 Broj: Kž.477/79
Abstrakt:

Kada su dva učesnika u saobraćaju upravljajući svojim automobilima protivno saobraćajnim propisima ugrozili javni saobraćaj i svojim radnjama prouzrokovali teške posledice, smrt jednog i tešku telesnu povredu drugog lica neće odgovarati kao saizvršioci krivičnog dela teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, već će svako od njih odgovarati kao izvršilac tog krivičnog dela

Deskriptori: KZJ022 Saizvršilaštvo
KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja