Štampa Verzija za štampu

Postoji teža povreda saveznog zakona kada se odgovarajućim odredbama o postupku iz Osnovnog zakona o invalidskom osiguranju daje pogrešna interpretacija koja je od značaja za ostvarivanje prava iz tog zakona

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2001-01-12 Broj: Uzz.35/68
Abstrakt:

-