Štampa Verzija za štampu

Protivuslovni nalazi niže i više invalidsko-penzijske komisije o postotku nesposobnosti i o karakteru i vremenu te nesposobnosti razlog su za poništenje upravnog akta

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2001-01-12 Broj: Už.1875/53
Abstrakt:

-