Štampa Verzija za štampu

Ako neka opasna stvar za vreme mirovanja njenog mehanizma nije opasna, pa je svojim postupanjem (nehotičnim) potencijalni oštećeni stavi u pogon, šteta proizašla iz njenog delovanja prouzrokovana je njenim opasnim svojstvom, a posebno je pitanje da li se vlasnik, odnosno korisnik opasne stvari može ekskulpirati od odgovornosti, ili može istaći prigovor podeljene odgovornosti

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.367/72
Abstrakt:

Objektivna odgovornost i eskulpacija Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.367/72 od 00.00.1972