Štampa Verzija za štampu

Država odgovara po objektivnom principu za štetu koja nastane usled eksplozije topovske granate koja je ostala na onom mestu gde su izvođene ne vežbe

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-08 Broj: Rev.26/70
Abstrakt:

Odgovornost za štetu od topovske granate