Štampa Verzija za štampu

Samom uknjižbom se ne zasniva svojina: uknjižba je zakoniti način sticanja po pravnom osnovu i pretpostavlja, po pravilu, ustupanje punovažnim poslom od lica koje ima svojinu. Odstupanje od toga postoji pod uslovima savesnog sticanja pravnim poslom i uknjižbe saglasno načelu poverenja u zemljišne knjige

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.2587/64
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
ZZK026 Uknjižba, uknjiženjnje
Sticanje prava (svojine ili drugih prava)
UPIS U ZK/JEDINSTVENU EVIDENCIJU NEPOKRETNOSTI
POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU
POVERENJE