Štampa Verzija za štampu

Dopunsku presudu sud može doneti samo ako je prvobitnu presudu doneo kao prvostepeni sud

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1999-10-07 Broj: Rev.236/73
Abstrakt:

Član 341. ZPP

Deskriptori: ZPP341 PRESUDA - DOPUNSKA