Štampa Verzija za štampu

Pošto je hipotekarno založno pravo izvedeno iz prava lica koje se označava kao hipotekarni dužnik, nije stečeno založno pravo u slučaju kad je dužnik izgubio pravo raspolaganja stvari, nije stvar mogao opteretiti hipotekom, pošto je tu stvar drugome prodao i u posed predao. U interesu sigurnosti pravnog saobraćaja od ovog se odstupa izuzetno, i to s obzirom i u okviru načela poverenja u zemljišne knjige kao javne knjige

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 1996-05-20 Broj: Rev.2155/65
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga
ZOO966-996 ZALOGA
POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU
POVERENJE
JAVNA KNJIGA
PRAVO - ZALOŽNO