Štampa Verzija za štampu

Kad sud oceni da su za štetu odgovorni i štetnik i oštećeni, a nema dokaza o njihovom doprinosu, odlučuje po slobodnoj oceni

Vrsta: Sudska praksa
Sud: Окружни суд у Београду   Datum: 2003-09-13 Broj: Rev.21/70
Abstrakt:

-